Нормативно-правова база

Перелік урядових і галузевих документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства

Нормативно-правова документація соціального педагога

• Посадова інструкція
• Інструкція з охорони праці
• Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи
• Конвенція ООН про права дитини
• Декларація прав людини
• Конституція України;

Закони України:
• Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа від 01.07. 2010р. № 2394-VІ;
• Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 13.01.2005р. №2342-ІУ
• Про освіту від 23 травня 1991 року № 1060-XII (витяг);
• Про загальну середню освіту від 13 травня 1999 року № 651-XIV (витяг)
• Про професійно-технічну освіту від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР (витяг)
• Про соціальні послуги від 19 червня 2003 року № 966-IV (витяг);
• Про попередження насильства в сім’ї 15 листопада 2001 року № 2789-III;
• Про охорону дитинства від 26 квітня 2001 року № 2402-III;
• Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за належне виконання обов’язків стосовно охорони життя та здоров’я дітей, а також за зловживання опікунськими правами від 23 вересня 2010 р № 2556-VI;

Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України:
• Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини від 24 вересня 2008 р. № 866 ;
• Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей від 8 жовтня 2008 р. № 905;
• Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування від 5 квітня 1994р. № 226
• Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме від 22 лютого 2006 р. № 189;
• Про затвердження Порядку зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом або органами праці та соціального захисту населення установам (закладам), де особи перебувають на повному державному утриманні від 04.03.2004 р. N 269
Накази (листи) Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:
• Мінсім’ямолодьспорту від 18.11.2008 р. № 4591 Про затвердження Порядку ведення особових справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

• Наказ від 14.08.2000 №385 “Про затвердження типового Положення про центр практичної психології і соціальної роботи”;
• Наказ від 20.04.2001 №330 “Про затвердження Положення про експертизу психологічного та соціологічного інструментарію”;
• Наказ від 19.10.2001 №691 “Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та ін.закладів”;
• Наказ МОНУ від 02.07.2009 № 616 “Про затвердження Положення про психологічну службу”;
• Наказ МОН України від 06.08.2013 № 1106 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року»;
• Наказ України від 02.07.2009 № 616 Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 р. за № 687/16 703);
• Наказ від 19.10.2001 р. № 691 Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти;
• Наказ від 28.12.2006 р. № 864 Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України;
• Наказ від 01.02.2010 р. № 59 Про вживання заходів щодо запобігання насильству над дітьми;
• Наказ від 29.10.10 №1023 Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту;
• Наказ від 14.06.2006 р. № 1983 Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах;
• Наказ від 06.12.2010 № 1204 Про затвердження Типових штатів нормативів професійно-технічних навчальних закладів
• Наказ від 14.08.2000 №385 “Про затвердження типового Положення про центр практичної психології і соціальної роботи”;
• Наказ від 20.04.2001 №330 “Про затвердження Положення про експертизу психологічного та соціологічного інструментарію”;
• Наказ від 06.08.2013 № 1106 “Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року”;
• Наказ від 19.08.2014 №564/836/945/577 “Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення”

• Наказ від 31.05.2018 № 555 “Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі”

• Наказ від 22.05.2018 № 509 “Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України”

• Наказ від ​05.09.2018​ № 1​/9-529 “Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України”

• Наказ від 08.08.2017 № 1127 “Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року”

Листи
• Лист від 13.09.10 № 1/9-623 Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи
• Лист від 17.12,2008 р. №1/9-811 Про здійснення соціально-педагогічного патронажу
• Лист МОН № 1/9-632 від 11.09.09 р. Щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх.
• Лист МОНУ №1/9-352 від 27.08.2000 «Щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України»;
• Лист МОНУ №109 від 27.11.2000 “Про тривалість робочого тижня практичного психолога (соціального педагога);
• Лист МОНУ № 1/9-530 від 05.08.2010 “Про сприяння у розвитку психологічної служби системи освіти”;
• Лист МОНУ №1/9-616 “Про розрахунок кількості ставок практичних психологів та соціальних педагогів”;
• Лист МОНУ № «Щодо організації та проведення “години психолога” у загальноосвітніх навчальних закладах»;
• Лист МОНУ №1/9-19 від 13.01.2011 “Про збереження посад працівників психологічної служби”;
• Лист МОНУ від 26.09.2012 № 1/9-683 «Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів»;
• Лист МОНУ від 06.06.2013 № 1/9-413 «Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти»;
• Лист МОНУ від 11.03.2014 № 1/9-135 «Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу»;
• Лист МОНУ від 28.03.2014 № 1/9-179 «Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів»;
• Лист МОНУ від 22.04.2014 № 1/9-222 «Щодо здійснення обстеження для встановлення віку дитини, яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту»;
• Лист МОНУ від 25.07.2014 № 1/9-374 “Стан та особливості діяльності психологічної служби у 2014-2015 н.р.”;
• Лист МОНУ від 29.09.14 №1/9-498 “Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення”;
• Лист МОНУ від 28.10.2014 №1/9-557 “Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей”;
• Лист Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи від 24.02.2014 № 26 «Про посилення психологічної допомоги населенню»;
• Методичні рекомендації «Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та пост-конфліктний період» (УНМПЦ ПП НАПН України, протокол №3 від 29.04.2014);

• Лист МОНУ 07.08.2018 № 1/9-487 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р. “

• Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480

• Лист ІМЗО від 15.05.2018 № 22.1/10-1529

• Лист МОНУ від 20.04.2018 № 1/9-252

Додаткові документи:
 Лист МОНУ від 01.07.2014 № 1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у ЗНЗ і вивчення базових дисциплін в основній школі» (додаток 1 «Педагогічні особливості навчання учнів у шостих класах», додаток 2 «Початкова школа», додаток 3 «Основна школа»);
 Лист МОНУ від 25.07.2014 № 1/9-376 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 н.р.»;
 Лист МОНУ від 13.08.2014 № 1/9-411 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при ЗНЗ»;
 Лист МОНУ від 19.08.2014 № 1/9-417 «Про навчальні програми з позашкільної освіти»;
 Наказ Мінсім’ямолодьспорту, МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінтранспорту, МВС та Держдепартаменту з питань виконання покарань від 14.06.2006 № 1983/388/452/221/556/ 596/106 «Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах»;
 Концепція національно-патріотичного виховання (затверджена спільним наказом МУССМС, МОН, МОУ, МКТУ від 27.10.2009 №3754/981/538/49);
 Порядок взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах;
 Комплекс навчальних програм сімейного виховання «Сімейні цінності» для 8–9 класів, навчально-методичний посібник до навчальної програми «Сімейні цінності» (лист МОНМС України №14.1/12-Г-156 від 03. 07. 2012 р.);
 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392);
 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ початкової загальної освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462);
 Лист від 07.03.2014 № 1/9-607 «Про використання у навчально-виховному процесі навчальної літератури минулих років, яка має відповідний гриф МОНУ або схвалення для використання у ЗНЗ»
 Лист МОНУ від 07.08.2014 № 1/9-399 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання в дошкільних навчальних закладах в 2014/2015 н.р.»
 Наказ від 24.06.2014 № 750 «Про надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України»
Соціально-політична ситуація
 Лист МОНУ від 02.04.2014 № 1/9-186 «Щодо навчання дітей військовослужбовців, які переїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя на постійне місце проживання до інших населених пунктів України»;
 Лист МОНУ від 31.07.2014 № 1/9-387 «Про відзначення Міжнародного дня миру»;
 Лист МОНУ від 30.07.2014 № 1/9-385 (додаток 1 «Методичні рекомендації щодо проведення бесід з учнями ЗНЗ з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами», додаток 2 «Методичні рекомендації щодо проведення бесід з учнями ЗНЗ з питань поведінки в надзвичайній ситуації»);
 Лист МОНУ від 19.08.2014 № 1/9-419 «Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у ЗНЗ»;
 Лист МОНУ від 07.07.2014 № 2/2-14-1043-14 «Про посилення контролю за навчально-виховним процесом»;
 Лист МОНУ від 25.07.2014 № 1/9-372 «Про проведення проведення заходів щодо протидії тероризму»
• Лист МОНУ №1/9-352 від 27.08.2000 «Щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України»;
• Лист МОНУ №109 від 27.11.2000 “Про тривалість робочого тижня практичного психолога (соціального педагога);
• Лист МОНУ від 09.09.2009 №1/9-616 “Про розрахунок кількості ставок практичних психологів та соціальних педагогів”;
• Лист МОНУ № 1/9-530 від 05.08.2010 “Про сприяння у розвитку психологічної служби системи освіти”;
• Лист МОНУ від 13.01.2011 №1/9-19 “Про збереження посад працівників психологічної служби”;
• Лист МОНУ від 26.09.2012 № 1/9-683 «Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів»;
• Лист МОНУ від 11.03.2014 № 1/9-135 «Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу»;
• Лист МОНУ від 28.03.2014 № 1/9-179 «Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів»;
• Лист МОНУ від 22.04.2014 № 1/9-222 «Щодо здійснення обстеження для встановлення віку дитини, яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту»;
• Лист МОНУ від 25.07.2014 № 1/9-374 “Стан та особливості діяльності психологічної служби у 2014-2015 н.р.”;
• лист Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи від 24.02.2014 № 26 «Про посилення психологічної допомоги населенню»;
• Методичні рекомендації «Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та пост-конфліктний період» (УНМПЦ ПП НАПН України, протокол №3 від 29.04.2014);