освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Перелік навчальних програм базової середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами для вивчення предметів інваріантної складової у 1-4-х класах у 2019/2020 навчальному році

Перелік навчальних програм базової середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами для вивчення предметів інваріантної складової у 5-10-х класах у 2019/2020 навчальному році 

Освітня програма для учнів 1-4 класів на 2019/2020 навчальний рік

Освітня програма для учнів 5-10 класів на 2019/2020 навчальний рік