Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

статут закладу освіти;


ліцензії на провадження освітньої діяльності;


структура та органи управління закладу освіти;


кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;


освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;


територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);


ліцензований обсяг (200) та фактична кількість осіб (287), які навчаються у закладі освіти;


мова (мови) освітнього процесу – українська;


наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення): бухгалтер – 1 ставка;


матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);


річний звіт про діяльність закладу освіти;


правила прийому до закладу освіти;


розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;


перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;


інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.