Міжнародна співпраця

10 листопада 2021 року у рамках «круглого столу» за міжнародної участі: «Якість сучасної освіти в контексті постнекласичної парадигми: методологія, теорія, практика» нащ заклад відвідали почесні гості-представники Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Ґжеґожевської у Варшаві ( Республіка Польща), Державного інституту ім. Стефана Баторія у Скєрнєвцах (Республіка Польща), Міністерства освіти та науки України, Національної академії педагогічних наук України, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна НАПН України, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Інституту спеіальної педегогіки і психології ім. Миколи Ярмаченка НАПН України, Державної установи «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН Укріїни», Департаменту науки і освіти Харківської обласної адміністраії, Департаменту освіти Харківської міської ради та інших наукових інституції та управлінських структур.Гості познайомилися із закладом освіти, його напрямами роботи, відвідали уроки та поспілкувалися з учнями.Зустріч пройшла в невимушеній та дружній атмосфері.

Цей запис був опублікований в Новини.