НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗА 2017 РІК

Загальний фонд 1

Загальний фонд 2

Плата за послуги 1

Плата за послуги 2

Плата за послуги 3

Інші джерела власних надходжень

Інші надходження спеціального фонду 1

Інші надходження спеціального фонду 2

Інші надходження спеціального фонду 3

Інші надходження спеціального фонду 4