Нормативно-правова база

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу 


Система стандартів з Інформації, бібліотечної та видавничої справи


Закон України про бібліотеки і бібліотечну справу


Закон України про волонтерску діяльність


Закон України про обов’язковий примірник документів


Інструкція про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації


Наказ МОНУ про впровадження універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек 


Наказ про затвердження Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження  документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів


Нормативно-правові документи шкільної бібліотеки


Положення про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впрвадження Універсальної десяткової класифікації


Наказ про затвердження Інструкції з обліку документів,що знаходяться в бібліотечних фондах 


Розпорядження про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України”


Типова посадова інструкція завідувача бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу


Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи


Типові правила користування бібліотекою загальноосвітнього навчального закладу