Практичний психолог

Рисунок1й           Тепло душі, щедро віддане людям, ніколи не зникне безслідно.

Багаторазово помножене, воно безперечно повернеться до Вас –

такий всесвітній закон збереження добра.

                                                                                                                Сократ

vds

Дуюн Оксана Анатоліївна – практичний психолог школи, спеціаліст І категорії, стаж роботи в закладі – 12 років

Психологічна служба школи здійснює психологічний супровід навчально-виховного процесу.

Основною метою діяльності психологічної служби закладу є максимальне сприяння формуванню особистості дітей, що мають вади розвитку з врахуванням їх індивідуальних особливостей, зони найближчого розвитку через широке застосування досягнень психологічної науки.Рисунок1й

Графік роботи практичного психолога  на 2015/2016 навчальний рік

Понеділок                                               8.30 – 12.00
Вівторок

13.00 – 14.30

17.30 – 18.30

Середа Методичний день
Четвер 8.30 – 13.3014.30 – 15.30

16.30 – 19.00

П’ятниця 8.30 – 11.0011.30 – 12.30

Рисунок1й

Основні види діяльності психологічної служби:

– діагностика – психологічне обстеження дітей і підлітків, що мають вади розвитку з врахуванням індивідуальних особливостей та зони найближчого розвитку, моніторинг змісту і умов їх розвитку, визначення причин, що ускладнює розвиток та навчання;

– корекція – здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхілень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подалання різних форм девіантної поведінки;-

– реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги дітям, підліткам, які перебувають у кризовій ситуації з метою адаптації їх до умов навчання і життєдіяльності;

– профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктних ситуацій у навчально-виховному процесі;

– прогностика – розробка, апробація і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямків індивідуального розвитку дитини.

Рисунок1й

Основні напрямки роботи:

– психологічний супровід розвитку дітей та підлітків, що мають вади розвитку;

– участь у виховній роботі школи;

– консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання та виховання дітей;

– просвітницько-пропагандистська робота з підвищенняпсихологічної культури в навчальному закладі та сім’ї;

– превентивне виховання метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я, профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу і злочинності серед неповнолітніх;

– впровадження програми « Сприяння просвітницькій роботі «рівний – рівному» щодо здорового способу життя».

Суб’єктами діяльності психологічної служби є: учні школи, педагогічний колектив, адміністрація школи, батьки учнів.

Завдяки психологічному супроводу навчально-виховного процесу підвищується рівень психологічної компетенції педагогів та батьків. До того ж показником ефективності навчально-виховного процесу є не лише знання і вміння школярів, а й рівень їхнього психічного й особистісного розвитку, росту.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВЧИТЕЛЯМ

з профілактики дезадаптації першокласників та п`ятикласників

Рекомендації класним керівникам щодо роботи з учнями девіантної поведінки

Повідомлення батькам: Ще раз про насильство