Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

статут закладу освіти;


структура та органи управління закладу освіти;


кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;


освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою


територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти) – Харківська область;

ліцензований обсяг (239) та фактична кількість осіб (199), які навчаються у закладі освіти;


мова (мови) освітнього процесу – українська;


наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення):  1 ставка- медична сестра,1 ставка-машиніст із прання білизни 


матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) Перелік майна


результати моніторингу якості освіти;


річний звіт про діяльність закладу освіти;


правила прийому до закладу освіти;


інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.