Участь у Міжнародному конгресі зі спеціальної педагогіки,психології та реабілітації

15-16 жовтня 2015 року  директор навчального закладу Мельнікова Л.О., вчитель початкових класів  Наливайко Т.П. взяли участь у Міжнародному конгресі зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації на тему «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі», організованого кафедрою корекційної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка разом із Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України. У конгресі взяли участь 300 осіб, серед яких представники США, Канади, Німеччини, Італії, Нідерландів, Словаччини, Польщі, Сербії, Росії, України. Провідними фахівцями в галузі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації були проведені майстер-класи за такими напрямами:

  1. Усунення стагнації та упередження як умова успішності реабілітаційної діяльності.
  2. Використання інформаційних технологій як засіб корекційно-реабілітаційної діяльності
  3. Використання корекційно-розвивальних технологій у процесі навчання дітей з комплексними порушеннями розвитку.
  4. Розвиток емоційного інтелекту як базова потреба корекційно-розвиткової діяльності / Мнемотехніка як технологія формування навиків продуктивного навчання й самонавчання.
  5. Формування компетентності батьків дітей із полісистемними порушеннями розвитку.
  6. Права законних представників осіб з інтелектуальною недостатністю.

У рамках роботи Конгресу був відвіданий Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Учасникам Конгресу продемонстрували презентацію корекційно-педагогічної діяльності комунальної установи «Сумська спеціальна загальноосвітня школа» Сумської міської ради. Учні зазначеного загальноосвітнього закладу запропонували учасника Конгресу перегляд вистави «Повітряне королівство».

У ході Міжнародного конгресу  досвід роботи КЗ “СНВК № 2”   “Волонтерський рук  у спеціальному навчальному закладі ” представила директор  Мельнікова Л.О.

Цей запис був опублікований в Новини.